روز اشتراک گذاری
2023/09/23 15:40:36

روز اعتدال پاییزی مصادف با جشنواره برداشت محصولات کشاورزان در چین، یک روز برای به اشتراک گذاری محصولات دامداران چراگاه «آروهورقین» است. توسعه شبکه اینترنت در چین باعث شده مردم شهرهایی که هزاران کیلومتر از این چراگاه فاصله دارند از محصولات تازه دامداران آن بهره مند شوند.

  • 2023/09/23 15:40:36
  • GMT+08:00
  • /