روز افتخار
2023/09/23 15:42:08

روز اعتدال پاییزی مصادف با جشنواره برداشت محصولات کشاورزان در چین، یک روز افتخارآور برای دامداران چراگاه «آروهورقین» است، چراکه آنها توانسته‌اند روش سنتی زندگی خود و توسعه پایدار محیط زیست چراگاه را حفظ کنند.

  • 2023/09/23 15:42:08
  • GMT+08:00
  • /