روز شادی
2023/09/23 15:43:28

روز اعتدال پاییزی مصادف با جشنواره برداشت محصولات کشاورزان در چین، یک روز شاد برای دامداران چراگاه «آروهورقین» است، چراکه آنها هر روز از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند.

  • 2023/09/23 15:43:28
  • GMT+08:00
  • /