برگزاری دوباره کلاس آموزشی ایستگاه فضایی چین
2023/09/22 09:41:00

روز پنج شنبه، 21 سپتامبر(30 شهریور)، چهارمین کلاس آموزشی از «کلاس ایستگاه فضایی تیان‌گونگ چین» در ایستگاه فضایی چین برگزار شد. سه "استاد جدید" «جینگ های پنگ»، «جو یانگ جو»، «گوی های چائو» برای نوجوانان یک کلاس علوم فضایی فوق العاده برگزار کردند. این نخستین بار است که فضانوردان چینی در ماژول آزمایشگاهی منگ‌تیان آموزش می دهند.

  • 2023/09/22 09:41:00
  • GMT+08:00
  • /