دیدار شی جین پینگ با رییس کمیته بین المللی المپیک
2023/09/22 19:59:47

 بعد از ظهر جمعه 22 سپتامبر، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در هانگ جو با توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک که برای شرکت در نوزدهمین بازی‌های آسیایی وارد چین شد، دیدار کرد.

شی جین پینگ در این دیدار ضمن تشکر از توماس باخ و کمیته بین المللی المپیک برای حمایت از توسعه ورزش المپیک و امور ورزشی چین در مدت طولانی گفت: کمیته بین المللی المپیک در مقابل چالش جدی ناشی از تلفیقی از تحولات بی سابقه جهانی در یک سده گذشته و همه گیری کرونا، ضمن پایبندی بر هدف اولیه المپیک و توسعه روحیه المپیک، قاطعانه با سیاسی کردن ورزش مخالفت کرده، به پیشرفت ورزش المپیک یاری رسانده و برای حفظ صلح و توسعه جهان و همچنین همبستگی و پیشرفت بشر نقش مهم ویژه ایفا کرده است.

رییس جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که چین مایل است به اتفاق کمیته بین المللی المپیک برای ایجاد فصل جدید همکاری دو طرف و پیشبرد ورزش المپیک و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک خدمات بزرگتر ارایه دهد.

  • 2023/09/22 19:59:47
  • GMT+08:00
  • /