بخش «هوشان» دیوار بزرگ چین
2023/09/18 10:14:56

این نمای هوایی منظره زیبای بخش هوشان دیوار بزرگ چین در شهر «دان دونگ» استان «لیائونینگ» واقع در شمال شرقی چین را نشان می دهد. 

  • 2023/09/18 10:14:56
  • GMT+08:00
  • /