خشک کردن نشاسته سیب زمینی
2023/09/18 18:20:41

آسمان آفتابی بر فراز شهرستان شیان جو، استان جه جیانگ! کشاورزان این جا مشغول خشک کردن نشاسته سیب زمینی شیرین هستند.

  • 2023/09/18 18:20:41
  • GMT+08:00
  • /