چشم انداز فرهنگی باستانی جنگل چای شهر پوئر-- پنجاه و هفتمین میراث جهانی چین
2023/09/18 10:00:07

روز یکشنبه 17 سپتامبر، چهل و پنجمین کنفرانس میراث جهانی یونسکو که در ریاض عربستان سعودی برگزار شد، قطعنامه‌ای را برای گنجاندن «چشم انداز فرهنگی باستانی جنگل چای کوه جینگ مای شهر پوئر» چین در فهرست میراث جهانی تصویب کرد. به این ترتیب، تعداد مکان‌های میراث جهانی در چین به 57 مورد افزایش یافت. «چشم انداز فرهنگی باستانی جنگل چای کوه جینگ مای شهر پوئر» به اولین میراث فرهنگی جهانی با موضوع چای تبدیل شده است.

چشم انداز یادشده در شهرستان لان چانگ شهر پوئر استان یون‌نان چین واقع شده است که شامل 5 جنگل چای باستانی، 9 دهکده باستانی و 3 جنگل محافظ جداگانه است. اقوام محلی خلاقانه کاشت چای زیر درختهای جنگل را در پیش گرفته اند که با طبیعت سازگار است و چشم انداز فرهنگی چای "همزیستی جنگل و چای، انسجام بین انسان و زمین" را تشکیل می دهد.

چن یائوهوا، کارشناس ارشد متن درخواست میراث جهانی چشم انداز فرهنگی باستانی جنگل چای کوه جینگ مای در پوئر و مدیر مرکز تحقیقات میراث جهانی دانشگاه پکن، خاطرنشان کرد که این چشم انداز نمونه ای از سنت کاشت چای در زیر درختهای جنگل محسوب می شود که توسط گروه های قومی در جنوب غربی چین ادامه یافته است. این روش نشانگر اخلاق و خرد زیست محیطی است که برای توسعه پایدار جامعه امروزه اهمیت زیادی دارد.

  • 2023/09/18 10:00:07
  • GMT+08:00
  • /