نمایشگاهی با موضوع نهنگ در شهر تیان جین
2023/09/18 12:16:46

نمایشگاهی با موضوع نهنگ در موزه ملی دریایی چین در تیان جین برگزار می شود که از فناوری دیجیتالی مانند فرافکنی دیجیتال و تعامل هوش مصنوعی برای ارایه تجربه ای فراگیر به بازدید کنندگان استفاده می کند. 

  • 2023/09/18 12:16:46
  • GMT+08:00
  • /