حضور معاون رییس جمهور چین در مباحثه عمومی هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل
2023/09/16 11:33:42

مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز 15 سپتامبر اعلام کرد که هان جنگ معاون رئیس جمهور از 18 تا 23 سپتامبر در مباحثه عمومی هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. در این دوره نشست هان جنگ در اجلاس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، نشست تغییرات اقلیمی و نشست عالی رتبه نمایش دستاوردهای همکاری های توسعه جهانی که چین میزبانی آن را برعهده دارد، شرکت می کند و با دبیر کل سازمان ملل، رییس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل و رهبران کشورهای مربوطه دیدارهای دوجانبه خواهند داشت.

  • 2023/09/16 11:33:42
  • GMT+08:00
  • /