نمایشگاه هنر سایه چینی
2023/09/14 19:13:02

نمایشگاهی برای تجلیل از هنر سایه چینی، چندی پیش در شانگهای و شن جن راه اندازی شد. این رویداد به عنوان اولین تجربه دیجیتالی همه جانبه جهان که ریشه در بازی سایه چینی دارد، یک میراث فرهنگی ناملموس یونسکو است.

  • 2023/09/14 19:13:02
  • GMT+08:00
  • /