آغاز فیلمبرداری مستند گزارشی «ماجراهای بزرگ در روستاهای کوچک»
2023/09/14 11:23:36

فیلمبرداری مستند گزارشی «ماجراهای بزرگ در روستاهای کوچک» در مراسمی با حضور خبرنگاران مرکز آسیا و آفریقای رادیو و تلویزیون مرکزی چین، شبکه تلویزیونی «مدیا تلویزیون» اندونزی، شبکه تلویزیونی عمومی تایلند و خبرگزاری دمیرورن ترکیه در روستای «شی یی» شهرستان «میان یانگ» استان «سی چوان» آغاز شد.

«آن شیائو یو» رئیس مرکزی آسیا و آفریقای رادیو و تلویزیون مرکزی چین در این مراسم گفت: انتظار می رود از طریق دوربین خبرنگاران، تماشاگران بیشتری در جهان با روستاهای چین در عصر جدید امروز آشنا شوند.

او رفتن رسانه ها به عمق روستاها و مردم آنجا را بهترین راه نشان دادن نتایج فقرزدایی چین و سیمای زیبای روستاها خواند و گفت، تهیه مشترک مستند «ماجراهای بزرگ در روستاهای کوچک» توسط خبرنگاران چینی و خارجی نیز به یک الگویی جدید از لحاظ همکاری رسانه ای تبدیل خواهد شد.

قرار است سری مستند «ماجراهای بزرگ در روستاهای کوچک» پس از تهیه، در شبکه های تلویزیونی اندونزی، تایلند و ترکیه نیز پخش شود.

  • 2023/09/14 11:23:36
  • GMT+08:00
  • /