تایلند از معافیت ویزا برای گردشگران چینی به مدت حدود 5 ماه خبر داد
2023/09/14 10:08:50

سایتا تاوسا،نخست وزیر تایلند، روز 13 سپتامبر اعلام کرد که تایلند از 25 سپتامبر به مدت حدود 5 ماه، سیاست بدون ویزا را برای گردشگران چینی اجرا خواهد کرد.

نخست وزیر تایلند پس از نشست کابینه در همین روز به رسانه ها گفت که تایلند از 25 این ماه تا 29 فوریه 2024 سفر بدون ویزا را برای گردشگران چینی فراهم می کند.

چای واچارون، سخنگوی دفتر نخست وزیری تایلند، در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه گفت که چین یکی از مهم ترین بازارهای هدفی صنعت گردشگری تایلند است. در مرحله بعد، تایلند فعالیت های ترویج گردشگری را به طور مخصوص برای گردشگران چینی راه اندازی خواهد کرد و یک تیم ویژه برای توضیح  اخبار منفی در مورد تایلند در اینترنت برای گردشگران چینی تشکیل خواهد داد.

بر اساس آخرین داده های منتشر شده از سوی وزارت گردشگری و ورزشی تایلند، تا روز 10 سپتامبر، 2 میلیون و 284 هزار گردشگر چینی در سال جاری وارد تایلند شده اند.

  • 2023/09/14 10:08:50
  • GMT+08:00
  • /