تشویق کارکنان گمرک از سوی شی جین پینگ به سبب ارایه خدمات بهتر برای کشور
2023/09/13 09:29:36

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین، از کارکنان گمرک چین خواست تا وظایف خود را بهتر انجام دهند و برای توسعه با کیفیت بالا و درهای باز در سطح بالا خدمت بهتری داشته باشند.

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست  و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین این اظهارات را در روز دوشنبه 11 سپتامبر در پاسخ به نامه ماموران گمرک بندر خنجراب در بندر مرزی چین و پاکستان در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ بیان کرد.

شی جین پینگ بر نقش مهم گمرک در دفاع از مرزهای کشور و پیشبرد توسعه تاکید کرد. وی ماموران گمرک را تشویق کرد تا با اقدامات و روش های مطلوب و تقویت نظارت و خدمات، امنیت مرزی را تقویت کنند.

گمرک خنجراب واقع در فلات پامیر تنها بندر زمینی بین چین و پاکستان است.


  • 2023/09/13 09:29:36
  • GMT+08:00
  • /