بیش از 3500 کیلومتر از بزرگراه ها و آزادراه ها در چین ارتقاهای هوشمند را تکمیل کرده اند
2023/09/12 10:25:51

براساس اخبار از کنفرانس حمل و نقل دیجیتال پکن 2023 که 11 سپتامبر برگزار شد، در حال حاضر بیش از 3500 کیلومتر بزرگراه در چین اصلاحات و ارتقاهای هوشمند را تکمیل کرده اند و تعدادی بزرگراه و آزادراه هوشمند تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

همراه با پیشرفت مثبت در ساخت تاسیسات زیربنایی یکپارچه جدید و کاربرد عمیق زیرساخت های اطلاعاتی مانند بی دوئو و 5جی، پوشش نقشه‌های الکترونیکی آبراه‌های سطح بالای چین اکنون از 70 درصد و تعداد پایانه های کانتینری خودکار که تاسیس شده یا در حال احداث است، از 20 پایانه فراتر رفته است. بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه حمل و نقل جاده ای و مسافربری شهری در پایانه های بی دوئو نصب شده و نسبت کاربرد سیستم بی دوئو در مناطق مهم بیش از 95 درصد است.

  • 2023/09/12 10:25:51
  • GMT+08:00
  • /