آغاز پرواز نمایشی هواپیمای C919 در شین جیانگ
2023/09/12 10:53:31

روز دوشنبه 11 سپتامبر، یک فروند هواپیمایC919  به رنگ آبی و سبز در فرودگاه «دی وا پو» شهر ارومچی فرود آمد تا پرواز نمایشی خود در شین جیانگ را آغاز کند.

در همین حال، هواپیماهای ARJ21 تولید چین نیز از فرودگاه «یی نینگ» در سراسر شین جیانگ و بین شمال و جنوب این منطقه از چین به پرواز در آمده اند که نشانگر آغاز پرواز همه جانبه دو نمونه از هواپیماهای تجاری ساخت چین در شین جیانگ است.

قرار است دو فروند هواپیمای C919  از شهر ارومچی به عنوان پایگاه اصلی خود، پروازهای نمایشی خود را به مدت 15 روز انجام دهند و این پروازها از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال در 25 فروگاه شین جیانگ به انجام خواهد رسید. تاکنون هواپیمایARJ21 25  فرودگاه های شین جیانگ را تحت پوشش قرار داده اند و با انجام 95 مسیر پروازی 139 ساعت پرواز کرده است. 

به گفته شرکت هواپیمای تجاری چین، منطقه شین جیانگ بزرگترین مساحت را در چین دارد و با توجه به وسعت این منطقه و جغرافیایی پیچیده و تعداد زیاد فرودگاه های مسافربری آن، حمل و نقل هوایی ساده ترین و کم هزینه ترین راه برای سفر بین شهرهای شین جیانگ خواهد بود.

  • 2023/09/12 10:53:31
  • GMT+08:00
  • /