بیش از یک میلیارد بازدید حضوری از موزه علم و فناوری چین
2023/09/12 15:38:28

به گفته انجمن علم و فناوری چین (CAST) سامانه موزه مدرن علم و فناوری چین با ثبت بیش از 1 میلیون بازدید حضوری از سال 2012 تاکنون، نقشی بی نظیر در ترویج همه شمول و عادلانه عمومی سازی دانش و بهبود سواد علمی در چین داشته است.

ساخت سامانه موزه مدرن علم و فناوری در سال 2012 توسط انجمن علم و فناوری چین آغاز شد. این پروژه با گذشت بیش از یک دهه به ایجاد 446 موزه علم و فناوری مطابق با استانداردهای ملی چین، 657 موزه سیار علم و فناوری، هزار و 764 کاروان عمومی سازی دانش، هزار و 124 موزه علم و فناوری برای مدارس راهنمایی روستایی و موزه دیجیتال علم و فناوری چین کمک کرده است.

ساخت مشترک و به اشتراک گذاری منابع در قالب عمومی سازی دانش دستاوردهای بزرگی را نیز به همراه داشته است. موزه سیار علم و فناوری این انجمن در این مدت 5 هزار و 909 سفر را به هزار و 888 منطقه اداری در سطح شهرستان در 29 استان چین انجام داده که به صورت میانگین 3 سفر برای هر شهرستان را شامل می شود.

موزه سیار علم و فناوری همچنین به بیش از 20 شهرستان و شهر برای راه اندازی موزه های علم و فناوری خود کمک کرده است. کاروان عمومی سازی دانش با پیمودن 54.653 میلیون کیلومتر معادل هزار و 366 بار دور زمین را طی کرده است.

در همین حال، مجموع منابع موجود در پایگاه اینترنتی موزه علم و فناوری دیجیتال چین نیز در این مدت به 18.25 ترابایت رسیده و موجب ایجاد یک دگرگونی بزرگ در دیجیتالی شدن فرایند عمومی سازی دانش در چین شده است.

  • 2023/09/12 15:38:28
  • GMT+08:00
  • /