مشعل نوزدهمین دوره بازی های آسیایی به شهر «جیا شینگ» رسید
2023/09/11 10:30:39

یک شنبه، 10 سپتامبر(19 شهریور)، مشعل بازی های آسیایی امسال در شهر «جیا شینگ» استان «جه جیانگ» به حرکت درآمد و 170 نفر در حمل این مشعل شرکت کردند.


حمل مشعل از صبح روز 10 سپتامبر در پارک شهر «زی چنگ» آغاز شد. شهر «زی چنگ» که در سال 231 میلادی ساخته شده همواره یکی از مراکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی چین به شمار می رود.

«وانگ یی‌یو»، قهرمان بدمینتون دو نفره مختلط چین و نخستین مشعل دار در «جیا شینگ» گفت: پس از آن که مشعل را در دست گرفتم، خیلی طول کشید تا بتوانم بر هیجانم غلبه کنم. امیدوارم در آینده فرصت‌های بیشتری داشته باشد تا به رویدادهای ورزشی مانند این کمک کنم.


روز دو شنبه 11 سپتامبر، مشعل به شهر «شائو شینگ» استان «جه جیانگ» خواهد رسید. بازی‌های آسیایی «هانگ جوئو» از 23 سپتامبر آغاز می شود و طبق پیش بینی ها بزرگترین دوره از بازی‌های آسیایی تاریخ خواهد بود. حدود 12 هزار و 500 ورزشکار از 45 کشور و منطقه در این دوره از بازی های آسیایی شرکت خواهند کرد.

  • 2023/09/11 10:30:39
  • GMT+08:00
  • /