توسعه فوتبال در منطقه شین جیانگ
2023/09/11 10:58:35

فوتبال در سال های اخیر در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین پیشرفت سریعی داشته و شاهد تغییر نگرش مردم محلی نسبت به دخترانی که فوتبال بازی می کنند، بوده است. 

  • 2023/09/11 10:58:35
  • GMT+08:00
  • /