"نوزاد زلزله" مراکش به کمک پزشکان چینی به دنیا آمد
2023/09/11 13:19:24

جنوب مراکش هشتم سپتامبر به وقت محلی تحت تاثیرات زمین لرزه شدید 6.8 ریشتری  قرار گرفت. کانون این زلزله در حدود 71 کیلومتری جنوب غربی شهر مراکش در جنوب این کشور بود.

هنگام وقوع زلزله، تیم پزشکان چینی در پایگاه خود در منطقه بنگری در بیش از 60 کیلومتری شمال مراکش بودند که در آنجا نیز لرزش شدید احساس شد. با توجه به تعداد بالای زنان باردار در این پایگاه، پزشکان چینی بدون در نظر گرفتن خطرات پس لرزه، به سرعت به اتاق عمل بازگشتند. به کمک آنها یک نوزاد در زمان زلزله در امنیت به دنیا آمد.


  • 2023/09/11 13:19:24
  • GMT+08:00
  • /