آغاز حرکت مشعل بازی های آسیایی هانگ جوئو
2023/09/08 16:54:13

نوزدهمین دوره بازی های آسیایی از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هانگ جوئو برگزار می شود. روز 8 سپتامبر، مراسم آغاز حرکت مشعل بازی‌های آسیایی هانگ جوئو در میدان پارک یونگ جین در دریاچه شی هو این شهر برگزار شد و در مجموع 106 مشعل‌دار در طول این روز برای حمل این مشعل مشارکت کردند.

حمل مشعل بازی های آسیایی هانگ جوئو پس از این شهر به عنوان مرکز استان جه جیانگ در  10 شهر دیگر این استان شرقی چین ادامه خواهد یافت. در روز بیستم سپتامبر مشعل بازی ها از شهر  چو جوئو به هانگ جوئو باز می‌گردد.

در مجموع 2022 مشعل دار در کل فرآیند حمل مشعل شرکت خواهند داشت. جوانترین آنها 14 ساله و مسن ترین آنها 84 ساله است و  نمایندگان برتر زمینه های مختلف را تشکیل می دهند.

  • 2023/09/08 16:54:13
  • GMT+08:00
  • /