واکنش چین به اعتراض ژاپن در مورد محدودیت محصولات دریایی این کشور به سازمان تجارت جهانی
2023/09/08 11:06:36

ژاپن اخیرا با ارائه اسنادی به سازمان تجارت جهانی، محدودیت اعمال شده از سوی چین بر واردات غذاهای دریایی ژاپنی پس از تخلیه آب آلوده هسته ای نیروگاه فوکوشیما در دریا را "کاری کاملا غیر قابل قبول" عنوان کرد. در واکنش به این اقدام ژاپن، «هه یا دونگ» سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پنجشنبه هفتم سپتامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد، چین طبق قوانین و مقررات ملی خود و سازمان تجارت جهانی، اقدامات تجارت اضطراری را در پیش گرفته که کاری کاملا مشروع و ضروری بوده است. ژاپن باید بی درنگ دست از اقدام نادرست خود بردارد و به شکلی مؤثر به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ دهد.

هه یا دونگ خاطر نشان کرد، چین بارها موضع قاطع خود را در مورد تخلیه آب آلوده هسته ای فوکوشیما در دریا ابراز کرده و نیز بارها در جلسات سازمان تجارت جهانی در مورد این موضوع و روند بررسی سیاست های تجاری با ژاپن نگرانی و تردیدهای جدی خود را مطرح کرده است. اما دولت ژاپن با نادیده گرفتن همه این موارد، به طور یکجانبه برنامه تخلیه آب آلوده در دریا را اجرا کرد. چین به ارائه اسناد مربوطه ژاپن توجه کرده و نسبت به تکرار ادعاهای همیشگی این کشور در آن اسناد آگاه است. چین همواره از سازوکار تجاری چندجانبه با محوریت سازمان تجارت جهانی حمایت کرده و مطابق با قوانین این سازمان عمل می کند. ژاپن باید با خودنگری بی درنگ دست از منتقل کردن خطر آلودگی هسته ای به جهان بردارد.


  • 2023/09/08 11:06:36
  • GMT+08:00
  • /