تاکید چین بر پایبندی به جهت گیری سیاسی در عملیات صلحبانی سازمان ملل
2023/09/08 11:12:50

«گنگ شوانگ»، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل  ۷ سپتامیر(۱۶ شهریور) در نشست علنی شورای امنیت با اشاره به عملیات صلحبانی سازمان ملل تاکید کرد که عملیات صلحبانی سازمان ملل باید به جهت گیری سیاسی پایبند باشد.

«گنک شوانگ» اشاره کرد: عملیات صلحبانی مکمل تلاش‌های دیپلماتیک است و به جای هدف، وسیله است. نیروهای صلحبان از تدوین دستورات، اعزام و استقرار تا اجرای وظایف و انجام عملیات، نباید هدف اصلی کمک به حل و فصل سیاسی را فراموش کنند و نباید از جهت کلی حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک منحرف شوند.

«گنگ شوانگ» گفت: دولت و مردم کشور مربوط بدنه اصلی واقعی برای تحقق صلح و توسعه کشور خود هستند. جلب اعتماد دولت کشور میزبان و پشتیبانی مردم محلی، پایه و پیش فرض انجام موفقیت‌آمیز عملیات صلحبانی است و همچنین لازمه و تضمین خدمت به روند سیاسی است. اخیرا خروج نیروهای موسوم به صلحبان سازمان ملل از کشور مالی سبب نگرانی همه طرف ها شده است و این در حالیست که ایجاد موانع برای صلحبانان سازمان ملل در جمهوری دمکراتیک کنگو در انجام وظایف آن ها نیز نگران کننده است. سازمان ملل باید از آن درس بگیرد و پی در پی کارهای صلحبانی را تکمیل و بهبود بخشد.

«گنگ شوانگ» اظهار داشت: افزایش ریسک امنیتی افراد صلحبان نیز یکی از مشکلات برجسته است که عملیات صلحبانی در سال های اخیر با آن روبه‌رو شده است. عملیات صلحبانی سازمان ملل باید نسبت به تهدیدها و چالش‌های جدید، فعالانه تغییرات ایجاد کند و  به چالش های جدید واکنش نشان دهد.

«گنگ شوانگ» گفت: چین یک شرکت کننده فعال و سهم دهنده مهم در عملیات صلحبانی سازمان ملل است. چین همچنین به طور فعال از عملیات صلحبانی سازمان ملل حمایت کرده و در آن شرکت خواهد کرد تا برای حفاظت از صلح و ثبات جهانی سهم بزرگ تری ادا کند.

  • 2023/09/08 11:12:50
  • GMT+08:00
  • /