چگونه چین سود توسعه را با جهان از طریق BRI تقسیم می کند
2023/09/08 17:50:10

ده سال از زمانی که چین طرح کمربند و جاده (BRI) را پیشنهاد کرد می گذرد. پروژه ای با هدف ارتقا توسعه کشورهای شرکت کننده و رشد اقتصادی جهان از طریق همکاری و اتصال.

‏BRI، ارجاعی به کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم است که توسط چین در سال 2013 برای ایجاد شبکه های تجاری و زیرساختی که آسیا را به اروپا و آفریقا و فراتر از مسیرهای تجاری جاده ابریشم باستانی متصل می کند، راه اندازی شد.

یک دهه عمل نشان داده است که این کشور به یک الگوی عمومی مهم جهانی تبدیل شده است، و چین سود توسعه خود را با کشورها و کل جهان به دنبال رونق تقسیم می کند.

"پیام حسن نیت"

بر اساس گزارش توسعه ملی، طی 10 سال گذشته، چین بیش از 200 سند همکاری در زمینه ساخت مشترک کمربند و جاده با 152 کشور و 32 سازمان بین المللی امضا کرده است که شامل 83 درصد از کشورهایی است که چین با آنها روابط دیپلماتیک برقرار کرده.

ارقام ثابت کرده اند که همکاری BRI منافع ملموسی برای چین و کشورهای شرکت کننده به همراه داشته است.

بندر گوادر در پاکستان که زمانی پروژه ای متوقف شده برای مدت طولانی بود، در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز ارتباطی منطقه ای است که به نفع پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی پس از استقرار شرکت های چینی است.

این پروژه به عنوان یک منطقه توسعه کلیدی پروژه شاخص BRI کریدور اقتصادی چین و پاکستان شناخته شده است.

این بندر در 14 ماه گذشته بیش از 600000 تن بار جابجا کرده است. بیش از 30 شرکت مرتبط با انبارهای خارج از کشور، فرآوری شیلات، فرآوری روغن خوراکی، تولید مبلمان، مونتاژ خودروهای برقی، تجارت و لجستیک در فاز اول منطقه آزاد بندر گوادر مستقر شده اند.

ادر کاوینس، محقق کنیایی، گفت: "BRI پیامی از حسن نیت چین به سایر کشورهای در حال توسعه است. این به اقتصادهای نوظهور اجازه می دهد تا از چین بیاموزند و از فرصت های ارائه شده توسط چین در تقسیم سود توسعه استفاده کنند."

"تغییر بازی" در عرصه جهانی

‏BRI که به عنوان یک پلتفرم جدید برای همکاری های اقتصادی بین المللی شکل گرفته است، به عنوان یک انگیزه قوی برای تسهیل فقرزدایی، ترویج اتصال فرامنطقه ای و تقویت پیشرفت اقتصاد جدید عمل کرده است.

داده های رسمی نشان می دهد که تحت 3000 پروژه همکاری BRI حدود 420000 شغل ایجاد شده است که نزدیک به 40 میلیون نفر را از فقر نجات داده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود تا سال 2030، زیرساخت های حمل و نقل BRI، در صورت اجرای کامل، درآمد واقعی جهانی را بین 0.7 تا 2.9 درصد افزایش دهد و 7.6 میلیون نفر را از فقر شدید و 32 میلیون نفر را از فقر متوسط نجات دهد.

اتصال زیرساختی بین مناطق و قاره ها نیز از طریق همکاری کمربند و جاده قابل دسترسی تر شده است.

  • 2023/09/08 17:50:10
  • GMT+08:00
  • /