درخشش محصولات ایرانی در نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات 2023
2023/09/07 16:07:58

نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین 2023 دیروز به پایان رسید. در این نمایشگاه بیش از 2400 شرکت و موسسه از کشورهای مختلف جهان برای داشتن غرفه‌های حضوری در این نمایشگاه دعوت شده بودند و ایران نیز با برپایی غرفه ملی خود محصولات ویژه خود از جمله آثار صنایع دستی شامل قلمزنی، میناکاری و خاتم کاری را به مردم چین ارائه کرد. 

امیر منصوری، کارشناس دیپلماسی عمومی و رسانه سفارت ایران در چین در این راستا به رسانه ها گفت، دلیل آنکه ما اینجا هستیم بیشتر از هر چیزی به خاطر فرهنگ و محصولات ما و افزایش روابط با سایر سفارت ها و ملت ها و در عین حال داشتن فرصت همکاری بیشتر با دولت چین است. همچنین سال گذشته ما کمک های مالی را برای کودکان یتیم چینی در نظر گرفتیم و برای ما یک خاطره بسیار خوب بود که بتوانیم به مردم و دوستان چینی خود کمک کنیم. مردم چین در طول دوران کووید ۱۹ به ما کمک کردند و این کمک‌ها یک تبادل میان دو کشور بوده است. ما خوشحال می شویم که بتوانیم همکاری و دوستی خود را با دولت و مردم چین همچنان تعمیق ببخشیم.

وی با اشاره به نتایج حاصل شده در این نمایشگاه اظهار کرد، ایران با تعداد بیشتری از موسسات و شرکت های چینی به همکاری پرداخته و این نمایشگاه به گسترش همکاری های اقتصادی دو ملت بسیار کمک کرده است.  • 2023/09/07 16:07:58
  • GMT+08:00
  • /