پیام تبریک شی جین پینگ به دهمین نشست وزیران قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
2023/09/05 11:20:52

روز سه شنبه 5 سپتامبر، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین پیام تبریک را به دهمین نشست وزیران قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ارسال کرد.

در پیام شی جین پینگ آمده است:« پس از راه اندازی سازوکار نشست وزیران قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال 2013، کشورهای عضو با پایبندی و اجرای "روحیه شانگهای"، ضمن پشتیبانی از همدیگر و همکاری صادقانه، پیوسته به توسعه حکمرانی مبتنی بر قانون در کشورهای عضو کمک کرده اند و تبادلات و یادگیری متقابل بین دولت ها در زمینه امور قضایی را تقویت بخشیده اند و پیوسته به همکاری عملی با یکدیگر در زمینه ارائه خدمات قانونی پرداخته اند و در زمینه حفاظت از یک نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل و نظم بین المللی بر پایه قوانین بین المللی نقش مهم خود را ایفا کرده اند.

رهبر چین در این پیام تاکید کرده است: چین به نقش تضمین کننده حکمرانی مبتنی بر قانون در زمینه تقویت پایه ها، تثبیت پیش بینی ها و تضمین منافع درازمدت اهمیت می دهد و فعالانه در اصلاحات و ساخت نظام مدیریت سراسر جهان شرکت می کند. چین مایل است به اتفاق دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به طور پیوسته تبادلات و همکاری کشورها در زمینه قضایی در عصر جدید را عمیقتر سازد و به روش حکمرانی مبتنی بر قانون، علاوه بر کمک به توسعه کیفی اقتصاد کشورهای مختلف و دفاع از صلح و ثبات منطقه، به ساخت جامعه ای بشری با سرنوشت مشترک یاری کند.

دهمین نشست وزیران قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز 5 سپتامبر در شهر شانگهای گشایش یافت.

  • 2023/09/05 11:20:52
  • GMT+08:00
  • /