تصاویر هوایی از کانال‌های رودخانه کومار
2023/09/04 19:39:41

عکس های هوایی کانال های رودخانه کومار را در منطقه سرچشمه رودخانه یانگ تسه در استان چینگ های در شمال غربی چین نشان می دهد. کانال های رودخانه ای به شکل بافته ای که توسط سوله ها تقسیم شده اند، نوعی سیستم چند کاناله آب کم عمق را در منطقه منبع رودخانه یانگ تسه تشکیل می دهند. 

  • 2023/09/04 19:39:41
  • GMT+08:00
  • /