کشف شواهد جدید مربوط به واحد جنگ میکروبی ژاپن
2023/09/04 11:07:29

دو فهرست از بیمارستان‌های نظامی ژاپن که با واحد 731، نیروی جنگ میکروبی ژاپن در طول جنگ جهانی دوم کار می‌کردند، برای اولین بار در شهر هاربین، مرکز استان هی لونگ‌جیانگ در شمال شرقی چین به نمایش گذشته شده است.

این دو فهرست شامل فهرست کارکنان 24 بیمارستان نظامی ژاپن در شهرهای چین است. این فهرست های شش صفحه ای به عنوان پرونده های نظامی سِرّی توسط ارتش کوان دونگ ژاپن در اوت 1940 تدوین و تولید شد.

علاوه بر این، شواهدی پیدا شد که یک بیمارستان نظامی ژاپنی در هاربین با واحد 731 همکاری می کرد و همان زمان طاعون در استان جی لین شیوع یافت.

یک سند نشان می دهد که در اکتبر 1940، ارتش کوان دونگ ژاپن بیمارستان نظامی ژاپن در هاربین و واحد 731 را با بهانه"پیشگیری و کنترل" طاعون راه اندازی کرد. در واقع، هدف اصلی این عملیات برای آزمایش نتایج یک حمله با استفاده از طاعون بود.

جین چنگ مین، رئیس نمایشگاه یادشده گفت که این مطالعه نشان داده است که آزمایش‌های انسانی و جنگ میکروبی ژاپن که توسط واحد 731 انجام شده بود توسط مؤسسات پزشکی ژاپنی در زمان جنگ کمک دریافت می کردند و به این ترتیب برای بار دیگر ثابت شد که حمله ژاپن به چین یک جنایت گروهی سلسله مراتبی، سازماندهی و برنامه ریزی شده بود که توسط نظامی گری ژاپن انجام شد.

  • 2023/09/04 11:07:29
  • GMT+08:00
  • /