تصمیم بانک مرکزی چین بر کاهش نسبت ذخایر الزامی برای سپرده‌های ارزی خارجی نهادهای مالی
2023/09/01 15:51:54

به منظور بهبود توانایی استفاده از وجوه ارزی توسط نهادهای مالی، بانک مرکزی چین تصمیم گرفته است که از 15 سپتامبر 2023 نسبت ذخایر الزامی (RRR) برای سپرده‌های ارزی خارجی نهادهای مالی را به میزان 2 درصد کاهش دهد یعنی این نسبت از 6 درصد فعلی به 4 درصد کاهش خواهد یافت.

  • 2023/09/01 15:51:54
  • GMT+08:00
  • /