نامشخص ماندن تعداد قربانیان آتش سوزی جزیره مائویی ایالت هاوایی آمریکا
2023/08/31 10:38:19

 

فرمانداری ایالت هاوایی آمریکا گفت جستجو و امدادرسانی به آسیب دیدگان آتش سوزی جزیره مائویی نزدیک به پایان است اما هنوز نمی توانند تعداد مشخص قربانیان را اعلام کند.

آتش سوزی جزیره مائویی مرگبارترین آتش سوزی در طول تاریخ آمریکا شناخته می شود.

طبق گزارش آسوشیتد پرس، آمار رسمی قربانیان تا سه هفته پس از آتش سوزی تغییر نکرده و همچنان 115 نفر است در حالیکه تعداد مفقودان هنوز مشخص نیست.

  • 2023/08/31 10:38:19
  • GMT+08:00
  • /