معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل: چین بر اشتراک‌گذاری فرصت‌های توسعه با جهان پایبند است
2023/08/31 11:26:16

«دای بینگ» معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، چهارشنبه 8 آگوست در دومین نشست عادی اداره اجرایی برنامه توسعه، صندوق جمعیت و دفتر خدمات پروژه سازمان ملل با اشاره به سخنرانی «آخیم اشتاینر» مدیر برنامه توسعه سازمان ملل اظهار داشت که چین بر اشتراک‌گذاری فرصت‌های توسعه با جهان پایبند است.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل بیان کرد: در حال حاضر، چندین بحران جهانی در هم تنیده است. بیش از نیمی از روند کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل اجرا شده؛ اما پیشرفت کلی آن با آن چه پیش‌بینی شده بود خیلی فاصله دارد. کشورهای گسترده در حال توسعه نیاز فوری به حمایت نهادهای توسعه سازمان ملل از جمله برنامه توسعه سازمان ملل دارند.

وی گفت: چین از سازماندهی و ادغام منابع بخش‌های عمومی و خصوصی؛ ارائه راه حل‌های نوآورانه در حوزه‌های اقتصاد آبی، انرژی پاک و مالی دیجیتال و همچنین افزایش قابلیت جلب پشتیبانی مالی برای کشورهای در حال توسعه، پیشبرد فقرزدایی و ترویج برابری توسط برنامه توسعه سازمان ملل قدردانی می‌کند.

دای بینگ در ادامه افزود: چین به مساله کمبود منابع توسعه‌ای که برنامه توسعه سازمان ملل با آن رو به روست توجه زیادی دارد و از کشورهای اهداکننده سنتی می‌خواهد که به طور عملی و جدی، تعهدات تامین مالی برای قطعنامه و کمک به مقابله با تغییرات اقلیمی را به اجرا برسانند و اهدای منابع محوری را افزایش دهند. امید است که برنامه توسعه سازمان ملل به تقویت سازندگی روابط مشارکتی، ارتقای همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی، حمایت از همکاری‌های جنوب-جنوب و همکاری‌های سه‌جانبه ادامه دهد.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد تاکید کرد: چین بر اشتراک‌گذاری فرصت‌های توسعه با جهان پایبند بوده و ابتکار توسعه جهانی را مطرح کرده و به طور عملی این طرح را اجرا کرده است که طی دو سال گذشته، پروژه‌های همکاری عملی در چارچوب ابتکار یاد شده از تعداد 100 فراتر رفته است.

دای بینگ تشریح کرد: در پانزدهمین اجلاس سران بریکس که به تازگی به پایان رسید، چین اعلام کرد که نهادهای مالی چین صندوق ویژه به مبلغ 10 میلیارد دلار برای اجرای ابتکار توسعه جهانی راه‌اندازی خواهند کرد که این قویا از تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار از سوی کشورهای مختلف جهان پشتیبانی می‌کند.

این مقام چینی در پایان افزود: پکن انتظار دارد همکاری نزدیک با برنامه توسعه سازمان ملل و اعضای سازمان ملل در چارچوب ابتکار توسعه جهانی داشته باشد که مشترکا با چالش‌های رو‌به‌روی توسعه برخورد کنند و اجازه ندهند که هیچ کشور یا شخصی عقب بماند.

 

 

 

 

  • 2023/08/31 11:26:16
  • GMT+08:00
  • /