شاخص مدیران خرید صنایع تولیدی چین در ماه اوت به 49.7 درصد افزایش یافت
2023/08/31 16:24:47

داده‌های منتشر شده از سوی مرکز بررسی صنعت خدمات اداره ملی آمار چین و فدراسیون لجستیک و خرید چین در روز پنجشنبه 31 اوت نشان داد که در ماه اوت، شاخص مدیران خرید صنایع تولیدی (PMI) چین به 49.7 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 0.4 واحد درصد افزایش یافته است.

تقاضا برای تولید به طور همزمان افزایش یافته است. در ماه اوت، شاخص تولید و شاخص سفارش جدید به ترتیب 51.9 و 50.2 درصد بود که نسبت به ماه قبل 1.7 و 0.7 درصد افزایش داشته است. فعالیت‌های تولیدی در صنایع تولیدی تسریع یافته و تقاضای بازار بهبود یافته است.

تمایل شرکت‌ها به خرید افزایش یافته است. در ماه اوت، تحت تاثیر بهبود تولید و تقاضای بازار، فعالیت‌های خرید شرکت‌ها تسریع یافته و شاخص حجم خرید 50.5 درصد بوده که در مقایسه با ماه گذشته 1 درصد افزایش یافته است.

اطمینان موسسات تقویت یافته است. اخیرا و در پی اعلام یک مجموعه فشرده از سیاست‌ها و اقدامات کنترل کلان، اعتماد موسسات اقتصادی به توسعه بازار بیشتر شده است.

  • 2023/08/31 16:24:47
  • GMT+08:00
  • /