تدابیر هشت گانه چین برای تضمین امنیت غذایی
2023/08/29 10:15:32

بر اساس گزارش جدید شورای دولتی چین، مجموعه ای از تدابیر هشت گانه برای تضمین امنیت غذایی در چین به اجرا گذاشته می شود که شامل تقویت نظام تأمین امنیت غذایی و ظرفیت سازی، افزایش پشتیبانی از حفظ کشاورزی و سرعت بخشیدن به سازندگی صنایع غذایی مدرن هستند.

گزارش مربوط به تضمین امنیت غذایی کشور روز دوشنبه برای بحث و بررسی در اختیار پنجمین نشست کمیته دائمی چهاردهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به عنوان بالاترین مرجع قانون گذاری در چین قرار گرفت.

در این گزارش آمده که تلاش خواهد شد با اجرای راهبرد استفاده پایدار از اراضی کشاورزی و به کارگیری خلاقانه فناوری های کشاورزی، میزان تولید زمین های کشاورزی افزایش پیدا کند.

بر اساس این گزارش، در سال های اخیر، افزایش باثبات میزان تولید مواد غذایی در چین، تأمین ظرفیت مورد نیاز بازار و عملکرد همراه باثبات این بخش را به همراه داشته است. در عین حال همراه با افزایش توانایی چین در جلوگیری از وقوع خطرات و چالش های بزرگ، سطح امنیت غذایی چین به میزان قابل توجه بالا رفته است.

به نوشته این گزارش، طی هشت سال گذشته، میزان تولید غلات در چین هر سال بالاتر از 650 میلیارد کیلوگرم بوده است. سال گذشته کل تولید غله چین به 686.55 میلیارد کیلوگرم و سهمیه سرانه غذایی به 486.1 کیلوگرم رسید که بیش از رقم 400 کیلوگرم تعیین شده به عنوان خط امنیت غذایی بین المللی بوده است.        

  • 2023/08/29 10:15:32
  • GMT+08:00
  • /