بریکس پس از افزایش اعضا چگونه می تواند به توسعه با کیفیت بالا دست یابد؟
2023/08/25 14:36:22

بریکس گسترش یافته است! پیش از ظهر روز 24 اوت پانزدهمین نشست رهبران بریکس  در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی کنفرانس مطبوعاتی ویژه ای برگزار و اعلام کرد که عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، آرژانتین، ایران و اتیوپی رسما برای عضویت از خانواده بریکس دعوت شده اند.

در حال حاضر جهان با عوامل نامطمئن‌تر، بی ثبات تر و غیرقابل پیش بینی‌تر وارد دوران جدیدی از آشفتگی و تغییرات شده است. به عنوان نمایندگان بازارهای نوظهور، کشورهای بریکس برای ایجاد " مشارکت با کیفیت بالا" به این معنی است که همکاری بین آنها از کیفیت بالایی برخوردار است، که نه تنها می تواند چالش‌های تضعیف نیروی محرکه برای احیای اقتصاد جهانی را برآورده کند، بلکه با روند توسعه عصر و  فناوری و ابتکار توسعه مطابقت دارد. برای پاسخ به چگونگی تحقق این هدف چین طرح مشخصی ارائه کرد.

امروزه اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز به محرک‌های جدیدی برای رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. در این نشست رهبران بریکس، چین بر تمرکز بر همکاری‌های عملی به ویژه در اقتصاد دیجیتال، توسعه سبز، زنجیره تامین و سایر زمینه‌ها برای ارتقای مبادلات و تبادلات در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و مالی تاکید کردند که جهت همکاری‌های اقتصادی بریکس را مشخص کرد .

طرف چین همچنین پیشنهاد کرد که ضمن ایجاد یک "انکوباتور علوم و فناوری عصر جدید چین-بریکس" و بررسی ایجاد "پلتفرم همکاری داده‌های ماهواره‌ای سنجش از دور جهانی بریکس و استفاده از آن"، با تمرکز بر ارتقای همکاری‌های بریکس از طریق علوم و نوآوری، تحقق توسعه مشترک بریکس با کیفیت بالا را پیش برند.

همکاری‌های سیاسی و امنیتی یکی دیگر از جنبه‌های مهم است. ایمنی مقدمه توسعه است. پیشنهاد چین در مورد گسترش همکاری‌های سیاسی و امنیتی بریکس منعکس کننده آرمان‌های مشترک مردم صلح دوست و جهان است. این برای حفظ پایبندی بریکس بر مسیر کلی توسعه صلح آمیز مساعد است و  قدرت خود را در حفظ صلح جهان ارایه کرده است.

در عین حال، همکاری با کیفیت بریکس در افزایش صدای کشورهای در حال توسعه نیز منعکس شده است. "ما باید نقش بانک توسعه جدید را به طور کامل ایفا کنیم، اصلاحات سیستم مالی و پولی بین‌المللی را ارتقا دهیم و نمایندگی و صدای کشورهای در حال توسعه را افزایش دهیم.» این موضع همیشگی چین است.

درهای باز، فراگیر و همکاری برد- برد مفهوم «روحیه بریکس» و رمز توسعه پایدار و بلندمدت مکانیسم همکاری بریکس است. به دنبال افزایش اعضای جدید بریکس، گام جدید همکاری بریکس به سمت توسعه با کیفیت بالا آغاز می شود. این امر نیز نیروی صلح و توسعه جهانی را بیشتر تقویت خواهد کرد. همان طور که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست گفت و گوی رهبران  "بریکس+" در روز بیست و چهارم گفت، هیچ کشوری نباید از روند مدرن سازی جهان عقب بماند!

  • 2023/08/25 14:36:22
  • GMT+08:00
  • /