بریکس از افزایش اعضا خبر داد
2023/08/24 16:16:16

قبل از ظهر 24اوت به وقت محلی در کنفرانس ویژه پانزدهمین دیدار رهبران کشورهای بریکس از افزایش اعضای کشورهای بریکس خبر داد.

ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای 

حضور در سازوکار همکاری کشورهای بریکس دعوت شده اند.


  • 2023/08/24 16:16:16
  • GMT+08:00
  • /