اداره کل گمرک چین : بطور همه جانبه واردات محصولات آبزی ژاپنی را متوقف می کنیم
2023/08/24 14:42:11

برای جلوگیری همه جانبه از خطر آلودگی رادیواکتیو ناشی از تخلیه آب آلوده هسته ای فوکوشیما ژاپن به ایمنی مواد غذایی و حفاظت از سلامت مصرف کنندگان چینی و تامین امنیت مواد غذایی وارداتی، طبق "قانون ایمنی مواد غذایی جمهوری خلق چین» و مقررات مربوط آن، مقررات «دستور مدیریت ایمنی مواد غذایی وارداتی و صادراتی جمهوری خلق چین» و مقررات مربوطه «توافقنامه اتخاذ تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی، اداره کل گمرک چین تصمیم گرفته است از امروز 24 اوت واردات محصولات آبزی منشأ ژاپن  (شامل آبزیان خوراکی) را به طور همه جانبه متوقف کند.


  • 2023/08/24 14:42:11
  • GMT+08:00
  • /