"تله بدهی" چین، دروغی دیگر ساخته شده توسط آمریکا
2023/08/23 17:18:49

 برخی از رسانه های غربی اخیراً تئوری موسوم به «تله بدهی» را بار دیگر مطرح کرده اند و تلاش می کنند تقصیر مشکلات بدهی برخی کشورهای در حال توسعه را به گردن چین بیاندازند.

این یک دروغ آشکار و تلاش دیگری برای لکه دار کردن چین است.

در 10 سال گذشته از زمان پیشنهاد طرح کمربند و جاده (BRI)، همکاری های مثمر ثمری در زمینه های مختلف انجام شده است که منافع ملموسی را برای مردم کشورهای شرکت کننده به همراه داشته است.

عملکرد و چشم انداز کلان اقتصادی آفریقا، گزارشی که توسط بانک توسعه آفریقا در ژانویه 2023 منتشر شد، نشان داد که کل پرداخت های بدهی تعلیق شده توسط چین تحت ابتکار تعلیق خدمات بدهی G20 (DSSI) از کل مبلغ کشورهای G7 بیشتر شده است.

نتایج تحقیقات منتشر شده توسط ابتکار تحقیقات چین آفریقا در دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده نشان داد که چین 63 درصد از تعلیق خدمات بدهی را به عهده داشته است.

در واقع، مسائل بدهی کشورهای در حال توسعه ارتباط تنگاتنگی با کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده دارد.

آمار بانک جهانی نشان داد که موسسات مالی چندجانبه و طلبکاران تجاری تقریباً سه چهارم کل بدهی خارجی آفریقا را تشکیل می دهند.

ایالات متحده بزرگترین سهامدار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) است، در حالی که موسسات مالی آمریکایی و اروپایی به عنوان طلبکاران تجاری غالب کشورهای آفریقایی هستند.

برای جامعه بین المللی آشکار است که چه کسانی شرکای قابل اعتماد کشورهای در حال توسعه هستند و چه کسانی محرک مسائل مالی آنها هستند.

  • 2023/08/23 17:18:49
  • GMT+08:00
  • /