پندهای مورد علاقه شی جین پینگ- فصل دوم 3
2023/08/22 17:51:32

در این ویدیو ها از اصطلاحات و جملات مشهور در برخی سخنان و مقالات شی جین پینگ استفاده شده و با موضوعاتی از جمله "خدمت به مردم"، "آموزه های اخلاقی برجسته"، "شخصیت والا"، "احترام به سالمندان"، "حکومت‌داری درست و پاک" درک عمیق شی جین پینگ از فرهنگ سنتی برجسته ملت چین و فلسفه حاکم بر زمامداری و حاکمیت کشور را نمایان می سازد. در طول تاریخ 5000 ساله چین، اندیشه و آشنایی عمیق چین از طبیعت، خانواده، کشور، اخلاق و قانون و غیره شکل گرفته است و نقل قول های کلاسیک زیادی که آقای شی جین پینگ به آن استناد کرده، از همین فرهنگ غنی چین سرچشمه گرفته است.

  • 2023/08/22 17:51:32
  • GMT+08:00
  • /