بازیچه نادانی
2023/08/21 15:20:24

«لای چانگ ته»، معاون رئیس منطقه تایوان چین که از به عنوان طرفدار سرسخت جریان تجزیه طلب «جدایی تایوان» نیز یاد می شود، در جریان سفر خود به پاراگوئه، در خاک ایالات متحده یک «توقف موقت» داشت. او به منظور دستیابی با اهداف سیاسی شخصی خود در مناسبت های مختلف با تمام وجود از پایبندی خود به آمریکا سخن گفته اما خبر ندارد که ایالات متحده از او تنها به شکل یک بازیچه و ابزاری برای محدود کردن چین استفاده می کند. 

  • 2023/08/21 15:20:24
  • GMT+08:00
  • /