جشن روز عشاق چین در دریاچه «شیان نو»
2023/08/21 11:31:04

هزاران سال، مردم چین در روز چی شی (روز هفتم از ماه هفتم به تقویم کشاورزی چین) یا همان روز عشاق چین (شبیه به ولنتاین در کشورهای غربی) عشق خود را به کسانی که دوستشان دارند ابراز می کنند. امروز ما هم به دریاچه شیان نو (پری) در شهر شین یو استان جیانگ شی در جنوب چین آمده ایم از نزدیک جشن روز عشاق چین را ببینیم  و از حضور در آن لذت ببریم!

  • 2023/08/21 11:31:04
  • GMT+08:00
  • /