رزمایش دریایی و هوایی ارتش چین در اطراف جزیره تایوان
2023/08/19 14:59:32

سرهنگ «شی یی»، سخنگوی فرماندهی جبهه شرقی ارتش آزادیبخش خلق چین اظهار داشت: روز شنبه 19 اوت (28 مرداد)، فرماندهی جبهه شرقی ارتش آزادیبخش خلق چین، رزمایش آمادگی رزمی و گشت زنی مشترک دریایی و هوایی و گشت زنی پلیس را در اطراف جزیره تایوان سازماندهی و تمرین مشترک نیروی دریایی و هوایی را برگزار کرد.

به گفته وی در این رزمایش بطور عمده برنامه‌هایی چون هماهنگی کشتی و هواپیما و قابلیت آنها برای کنترل حریم هوا و دریا مورد تمرین قرار گرفت. همچنین توانایی رزمی مشترک و واقعی واحدهای فرماندهی جبهه شرقی آزمایش شد.

سرهنگ شی یی تصریح کرد این یک هشدار جدی به تبانی نیروهای تجزیه طلب تایوان با نیروهای خارجی است.

  • 2023/08/19 14:59:32
  • GMT+08:00
  • /