(ویدئو)امدادهای با تاخیر
2023/08/18 16:55:43

80 پایانه هشدار در اطراف محل آتش سوزی در جزیره مائویی ایالت هاوایی آمریکا نصب شده است. دولت آمریکا مدعی است بزرگترین شبکه هشدار اولیه ایمنی عمومی در فضای باز و کامل ترین سیستم امدادرسانی را در اختیار دارد اما چرا طی هشت روز مقابله با آتش سوزی کاری نکرده است؟

  • 2023/08/18 16:55:43
  • GMT+08:00
  • /