معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل: برقراری صلح به گفتگو و مشورت نیاز دارد
2023/08/18 15:23:44

گنگ شوانگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد ارسال تسلیحات به اوکراین گفت که برقراری صلح به گفتگو و مشورت نیاز دارد. ممکن است از سلاح‌ها برای پیروزی در جنگ استفاده شود اما نمی توان با آنها به صلح دست یافت.

این مقام چین با تاکید بر اینکه شورای امنیت در جلسات متعدد موضوع تأمین تسلیحات به اوکراین را مورد بررسی قرار داده گفت: چین بارها مواضع و پیشنهادهای خود را بیان کرده و به طور ویژه نتایج وخیم ارسال تسلیحات به میدان نبرد را نگران کننده می داند.

وی افزود، در حال حاضر تسلیحات و تجهیزات نظامی همچنان به طور گسترده به میدان نبرد ارسال می شود و امید به توقف خصومت‌ها را کمتر می کند.

نماینده چین از طرف‌های ذی ربط درخواست کرد که به درخواست‌های جامعه بین‌المللی پاسخ دهند، خویشتندار باشند، از وخامت اوضاع متشنج جلوگیری کنند، تماس‌ها را تقویت بخشند و برای حل بحران شرایط مناسب را ایجاد کنند.

گنگ شوانگ بار دیگر با اشاره به موضع چین در مسئله اوکراین گفت که چین همواره از صلح و گفتگو حمایت کرده و به گفتگوهای صلح یاری می‌کند.

  • 2023/08/18 15:23:44
  • GMT+08:00
  • /