نگاهی به هفته مد و لباس آسیا و اروپا
2023/08/18 14:35:00

در هفته مد و لباس آسیا و اروپا وابسته به نمایشگاه تجاری کالاهای آسیا و اروپا ۲۰۲۳ چین؛ سری نشست های اعلام مدل های لباس بر گزار  می شوند.

  • 2023/08/18 14:35:00
  • GMT+08:00
  • /