گذرگاه هورگوس شین جیانگ شبانه روزی شد
2023/08/16 15:33:00

گذرگاه جاده ای باربری هورگوس منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ چین 15 آگوست رسما شبانه روزی شد.

شبانه روزی شدن گذرگاه جاده ای هورگوس واقع در مرز چین با قزاقستان، یکی از نتایج اجرای توافقات نشست سران چین-آسیای میانه و نماد تعمیق همکاری های کشورهای حاشیه کمربند و جاده است و یکی از پشتوانه های محکم رشد اقتصادی شین جیانگ به شمار می آید.

  • 2023/08/16 15:33:00
  • GMT+08:00
  • /