انتشار مقاله شی جین پینگ در مورد مدرنیزاسیون چین
2023/08/16 11:14:40

مقاله شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست در باره مدرنیزاسیون چین روز چهارشنبه منتشر شد.

مقاله رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین در شانزدهمین شماره مجله «چیوشی» منتشر می شود که نشریه اصلی حزب کمونیست چین نیز به شمار می رود.

در این مقاله آمده است که مدرنیزاسیون چین عناصری را در برمی گیرد که با فرایند مدرنیزاسیون تمام کشورهای دیگر یکی هستند اما شامل ویژگی هایی نیز هست که منحصر به یک پس زمینه چینی هستند.

در ادامه این مقاله افزوده شده که بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین 5 ویژگی منحصر به فرد مدرنیزاسیون چینی و معانی علمی آنها را به روشنی بیان کرد.

این مقاله با اشاره به اینکه برای به موفقیت رساندن مدرنیزاسیون چینی به سختکوشی شدید نیاز است، ادامه می دهد که مدرنیزاسیون چین دربرگیرنده مدرنیزاسیون برای یک جمعیت عظیم است و هر چه مقیاس بزرگتر باشد انجام این کار نیز دشوارتر می شود. در هنگام رسیدگی به مشکلات، گرفتن تصمیمات و انجام اقدامات مختلف باید پیش از هر چیز موضوع اندازه جمعیت کشور را در نظر گرفت.

به نوشته این مقاله، مدرنیزاسیون چینی با هدف ایجاد رفاه همگانی انجام می شود و با مدرنیزاسیون غربی تفاوت داد، از این رو باید با تمام توان اطمینان حاصل کرد سود حاصل از دستاوردهای مدرنیزاسیون به شکلی عادلانه تر در اختیار مردم قرار بگیرد تا جامعه به سوی دو قطبی شدن نرود.

این مقاله می افزاید، مدرنیزاسیون چینی بر پایه پیشرفت های مادی همراه با پیشرفت فرهنگ، اخلاق و ارزش های معنوی صورت می گیرد. فراوانی مادی و غنی شدن از نظر روحی هر دو از جمله ارزش های مورد نظر مدرنیزاسیون چینی هستند.

در ادامه این مقاله می خوانیم،  مدرنیزاسیون چینی بر پایه هماهنگی میان انسان و طبیعت انجام می شود و ترویج همزیستی و هماهنگی میان انسان و طبیعت ویژگی منحصر به فرد این شیوه از مدرنیزاسیون به شمار می رود.

این مقاله همچنین می نویسد، مدرنیزاسیون چینی مبتنی بر توسعه صلح آمیز است. چین همزمان با حرکت در مسیر توسعه خود، همواره برای برقراری صلح در جهان تلاش خواهد کرد و از این طریق به صلح و توسعه جهان خدمات بیشتری را ارائه خواهد کرد. این خدمات چین به ایجاد یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک در جهان کمک می کند که در عین حال برترین ویژگی مدرنیزاسیون چینی نیز محسوب می شود.

شی جین پینگ در این مقاله اشاره ویژه به اقداماتی دارد که ثابت می کنند مدرنیزاسیون چین تنها راه ساختن یک چین قوی و دستیابی به هدف شکوفایی ملت چین است.     

  • 2023/08/16 11:14:40
  • GMT+08:00
  • /