نمای باشکوه دیوار بزرگ چین
2023/08/16 11:27:04

بخش بای یانگ یو از دیوار بزرگ در زیر نور شدید خورشید و بر فراز کوه های پوشیده از سبز تیره که در شهر چیان ان در استان هه بی در شمال چین امتداددارد، صحنه ای را به تصویر می کشد که یادآور تاریخ است .

  • 2023/08/16 11:27:04
  • GMT+08:00
  • /