چین در رده نخست کشورهای صاحب کشتی در جهان
2023/08/14 09:56:04

طبق آمارهایی که روز شنبه توسط انجمن کشتی داران چین در شانگهای چین منتشر شد، بر حسب تناژ ناخالص چین توانسته است با پیشی گرفتن از یونان تبدیل به بزرگترین کشور صاحب کشتی در دنیا تبدیل شود.

داده های مؤسسه پژوهشی کلارکسون بریتانیا نیز نشان می دهد که ناوگان های کشتی داران چینی با رسیدن به سطح 249.2 تناژ ناخالص 15.9 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده که ارزش آن به 180 میلیارد دلار در سطح ناوگان می رسد.

به گفته مؤسسه کلارکسون، این میزان اندکی بیشتر از ناوگان های کشتی داران یونانی با 249 میلیارد تناژ ناخالص است که 15.8 درصد از سهم بازار با ارزش ناوگانی 163 میلیارد دلار در سطح ناوگانی را به خود اختصاص داده است.

در این فهرست ژاپن با 181 میلیون تناژ ناخالص در رده سوم قرار دارد و پس از آن کره جنوبی و ایالات متحده با حدود 66 میلیون تناژ ناخالص قرار دارند.

تناژ ناخالص یک واحد غیرخطی برای محاسبه حجم کلی کشتی هاست و با تناژ ناخالص ثبت شده تفاوت دارد.

استیون گوردن، تحلیلگر مؤسسه کلارکسون می گوید که با توجه به سطح بی نظیر باربری دریایی، صنایع پیشرفته کشتی سازی و افزایش فعالیت بخش های مالی کشتی رانی در چین، رشد ناوگان کشتی های چین غیرمنتظره نبوده است.

  • 2023/08/14 09:56:04
  • GMT+08:00
  • /