واکنش چین به امضای طرح مرحله اول توافقنامه «ابتکار تجاری قرن 21» بین آمریکا و منطقه تایوان
2023/08/11 10:12:52

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه 10 اوت به پرسش های خبرنگاران درباره امضای مرحله اول توافقنامه «ابتکار تجاری قرن 21» بین آمریکا و منطقه تایوان از سوی طرف آمریکایی پاسخ داد.

سخنگوی وازرت خارجه چین در پاسخ به تیم سوال گفت: چین همواره با هرگونه مبادلات رسمی با منطقه تایوان از سوی کشورهایی که با چین روابط دیپلماتیک دارند مخالف بوده و این روابط شامل هر گونه امضای قراردادی با ماهیت حاکمیتی و دولتی است. اقدامات طرف آمریکایی ضمن نقض اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک چین و آمریکا، مغایر تعهدات آمریکا برای حفظ روابط غیررسمی با تایوان است و پیام های اشتباه به نیروهای خواهان تجزیه و «جدایی تایوان» ارسال می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: "اراده چین برای حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود تزلزل ناپذیر است. ما از ایالات متحده درخواست می کنیم که فورا مسیر اشتباه خود را تغییر دهد و با لغو این به اصطلاح "طرح"، دست از پیشبرد مذاکرات در مورد "این طرح" بردارد

  • 2023/08/11 10:12:52
  • GMT+08:00
  • /