تولید هلوهای مرغوب در شمال چین
2023/08/10 11:15:47

شهرستان لاوتینگ، استان هه بی در شمال چین هلوهای بزرگ، آبدار و شیرین  تولید می کند، جایی که مناطق بارگیری هلو پر از فعالیت های بازار است.

  • 2023/08/10 11:15:47
  • GMT+08:00
  • /